fbpx

Regnum Christi

Kto sme

Začiatky Regnum Christi, medzinárodnej duchovnej rodiny, v Bratislave siahajú do roku 2001. Odvtedy slúžime na rôznych aktivitách prevažne deťom a mladým ľuďom na ich ceste ľudského a kresťanského rozvoja. Toto je možné jedine vďaka štedrosti mnohých dobrovoľníkov, ktorí investovali svoj čas a talenty. Počas týchto rokov, nás sprevádzali aj viacerí dobrodinci, ktorí sa zapojili do poslania spoločenstva finančnou podporou.

Našou úlohou je vytvárať a podporovať stretnutia, programy a projekty, kde vzniká priestor na spoznanie a prijatie Evanjelia. Evanjelia, ktoré je kompasom pre vlastný život a tiež zverený poklad, s ktorým sa máme podeliť.

Milí darcovia,
týmito riadkami sa obraciame na vás, ktorí môžete prispieť k poslaniu Regnum Christi v Bratislave a svojim finančným príspevkom tak umožniť šírenie Evanjelia na Slovensku. Vaše dary môžete venovať celému dielu alebo ich cielene určiť na konkrétnu potrebu nášho spoločenstva, ako napríklad:

Táto pomoc nám pomôže pokryť náklady s fungovaním našej kancelárie a zabezpečiť techniku, športové potreby a iné pomôcky na aktivity vďaka ktorým neustále dokážeme pripravovať a vylepšovať detský, mládežnícky a rodinný program.
Otec Štefan Kavecký LC a otec Andres Cuellar LC sú duchovnými správcami spoločenstva a vďaka ním podujatia, ktoré pripravujeme majú pridanú hodnotou a sú kompasom pre ľudí na ceste viery. Podporou tejto oblasti pomôžete pokryť náklady na ich službu pre nás.
Našim cieľom je aktívne sa zapájať do existujúcich a vytvárať nové projekty kde môžeme slúžiť druhým. Vďaka podpore tejto oblasti umožníte účasť pre mnohodetné a sociálne slabšie rodiny na aktivitách a podporíte dobročinné udalosti a výzvy do ktorých sa ako spoločenstvo pravidelne zapájame.
Bez dobrovoľníkov a lídrov by sme nemohli realizovať viaceré projekty a preto sa snažíme umožniť im zúčastňovať sa na vzdelávacích podujatiach a vytvárať pre nich priestor na spoločné stretávanie sa – teambulding.
V súčasnosti máme v používaní priestor na Pribišovej ulici v Bratislave, ktorý sa skladá z dvoch miestností. Využívame ho na stretávanie tímov, stretká ale aj mnohé iné spoločenské akcie. Dary by nám umožnili ho zveľadiť a v prípade potreby aj rozšíriť a vytvoriť tak priestor pre nás všetkých.
Od novembra 2022 pracuje na plný úväzok pre spoločenstvo jeden zamestnanec, ktorý má na starosti komunikáciu, koordináciu a prípravu aktivít,  starostlivosť o dobrovoľníkov, financovanie spoločenstva a rozvoj služby spoločenstva. V budúcnosti ak by nám to situácia umožnila by sme chceli náš tím posilniť aj o ďalších kvalitných spolupracovníkov.

Pre našich dobrodincov pripravujeme každoročne výročnú správu. Budete tak informovaní o finančnom hospodárení, dosiahnutých cieľoch a o uskutočnených aktivitách spoločenstva.

V rámci výzvy by sme radi pokryli mesačné náklady 2500€ na vyššie uvedené položky v celkovej ročnej hodnote 30 000 €.

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť.
Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.

Chcem darovať 2% z dane

Budeme radi, ak nám darujete 2% z vašich daní. Na odkaze nižšie nájdete konkrétny postup ako na to.

Podporiť cez PayPal

Ideálny spôsob ako nám poslať vašu podporu je cez platobnú bránu PayPal. Sme vám vopred vďační za všetky vaše dary.
Podporiť inak
Periodicita:
Prispevam na:
Výška daru:
Spôsob platby:

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Zatiaľ ste darovali
0
Potrebujeme
30 000

Výročná správa 2022

Aké projekty a aktivity sme minulý rok absolvovali? Kto všetko nám pomáha v našej službe? Ponúkame vám našu výročnú správu za rok 2022, kde sa toto všetko dozviete.

Prečítajte si o našom združení a zoznámte sa s top projektami, za ktorými stojí náš tím. Príjemné čítanie!

Návrat hore