Regnum Christi

Kto sme

Začiatky Regnum Christi, medzinárodnej duchovnej rodiny, v Bratislave siahajú do roku 2001. Odvtedy slúžime na rôznych aktivitách prevažne deťom a mladým ľuďom na ich ceste ľudského a kresťanského rozvoja. Toto je možné jedine vďaka štedrosti mnohých dobrovoľníkov, ktorí investovali svoj čas a talenty. Počas týchto rokov, nás sprevádzali aj viacerí dobrodinci, ktorí sa zapojili do poslania spoločenstva finančnou podporou.

Našou úlohou je vytvárať a podporovať stretnutia, programy a projekty, kde vzniká priestor na spoznanie a prijatie Evanjelia. Evanjelia, ktoré je kompasom pre vlastný život a tiež zverený poklad, s ktorým sa máme podeliť.

Milí darcovia,
týmito riadkami sa obraciame na vás, ktorí môžete prispieť k poslaniu Regnum Christi v Bratislave a svojim finančným príspevkom tak umožniť šírenie Evanjelia na Slovensku. Vaše dary môžete venovať celému dielu alebo ich cielene určiť na konkrétnu potrebu nášho spoločenstva, ako napríklad:

Táto pomoc nám pomôže pokryť náklady s fungovaním našej kancelárie a zabezpečiť techniku, športové potreby a iné pomôcky na aktivity vďaka ktorým neustále dokážeme pripravovať a vylepšovať detský, mládežnícky a rodinný program.
Otec Štefan Kavecký LC a otec Andres Cuellar LC sú duchovnými správcami spoločenstva a vďaka ním podujatia, ktoré pripravujeme majú pridanú hodnotou a sú kompasom pre ľudí na ceste viery. Podporou tejto oblasti pomôžete pokryť náklady na ich službu pre nás.
Našim cieľom je aktívne sa zapájať do existujúcich a vytvárať nové projekty kde môžeme slúžiť druhým. Vďaka podpore tejto oblasti umožníte účasť pre mnohodetné a sociálne slabšie rodiny na aktivitách a podporíte dobročinné udalosti a výzvy do ktorých sa ako spoločenstvo pravidelne zapájame.
Bez dobrovoľníkov a lídrov by sme nemohli realizovať viaceré projekty a preto sa snažíme umožniť im zúčastňovať sa na vzdelávacích podujatiach a vytvárať pre nich priestor na spoločné stretávanie sa – teambulding.
V súčasnosti máme v používaní priestor na Pribišovej ulici v Bratislave, ktorý sa skladá z dvoch miestností. Využívame ho na stretávanie tímov, stretká ale aj mnohé iné spoločenské akcie. Dary by nám umožnili ho zveľadiť a v prípade potreby aj rozšíriť a vytvoriť tak priestor pre nás všetkých.
Od novembra 2022 pracuje na plný úväzok pre spoločenstvo jeden zamestnanec, ktorý má na starosti komunikáciu, koordináciu a prípravu aktivít,  starostlivosť o dobrovoľníkov, financovanie spoločenstva a rozvoj služby spoločenstva. V budúcnosti ak by nám to situácia umožnila by sme chceli náš tím posilniť aj o ďalších kvalitných spolupracovníkov.

Pre našich dobrodincov pripravujeme každoročne výročnú správu. Budete tak informovaní o finančnom hospodárení, dosiahnutých cieľoch a o uskutočnených aktivitách spoločenstva.

V rámci výzvy by sme radi pokryli mesačné náklady 2500€ na vyššie uvedené položky v celkovej ročnej hodnote 30 000 €.

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť.
Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.

Chcem darovať 2% z dane
Budeme radi, ak nám darujete 2% z vaších daní. Na odkaze nižšie nájdete konkrétny postup ako na to.

Chcem podporiť
Periodicita:
Prispevam na:
Výška daru:
Spôsob platby:

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Zatiaľ ste darovali
0
Potrebujeme
30 000
Scroll to Top