fbpx

Regnum Christi

Podporte nás

Začiatky Regnum Christi, medzinárodnej duchovnej rodiny, v Bratislave siahajú do roku 2001. Odvtedy slúžime na rôznych aktivitách prevažne deťom a mladým ľuďom na ich ceste ľudského a kresťanského rozvoja. Toto je možné jedine vďaka štedrosti mnohých dobrovoľníkov, ktorí investovali svoj čas a talenty. Počas týchto rokov, nás sprevádzali aj viacerí dobrodinci, ktorí sa zapojili do poslania spoločenstva finančnou podporou.

Našou úlohou je vytvárať a podporovať stretnutia, programy a projekty, kde vzniká priestor na spoznanie a prijatie Evanjelia. Evanjelia, ktoré je kompasom pre vlastný život a tiež zverený poklad, s ktorým sa máme podeliť.

Milí darcovia,
týmito riadkami sa obraciame na vás, ktorí môžete prispieť k poslaniu Regnum Christi v Bratislave a svojim finančným príspevkom tak umožniť šírenie Evanjelia na Slovensku. Vaše dary môžete venovať celému dielu alebo ich cielene určiť na konkrétnu potrebu nášho spoločenstva, ako napríklad:

Spoločenstvo

Vytvárame spoločenstvo: sieť ľudí, ktorí zdieľajú podobné záujmy. Naše spoločenstvo sa skladá z rôznych vekových kategórií a formátov

Priestory

Vytvárame komunitné centrum, priestor na stretnutie

Dobrovoľníci

Záleží nám na iniciatíve a rozvoji talentov a podporujeme ich organizačno-logistickým centrom

Inšpirácia

Ponúkame inšpiráciu ľuďom pre vlastný rozvoj vo viacerých formátoch: v skupinách, individuálne a digitálne

Duchovno

Vytvárame priestor na modlitbu, stíšenie sa a osobnú reflexiu

Aktivity

Pravidelné voľnočasové aktivity s pridanou hodnotou pre deti a mládež, doma i v zahraničí

Komunita

Sme súčasťou medzinárodnej komunity Regnum Christi a ponúkame medzinárodný networking a zaujímavé skúsenosti

Spoločenstvo

Vytvárame spoločenstvo: sieť ľudí, ktorí zdieľajú podobné záujmy. Naše spoločenstvo sa skladá z rôznych vekových kategórií a formátov

Priestory

Vytvárame komunitné centrum, priestor na stretnutie

Dobrovoľníci

Záleží nám na iniciatíve a rozvoji talentov a podporujeme ich organizačno-logistickým centrom

Inšpirácia

Ponúkame inšpiráciu ľuďom pre vlastný rozvoj vo viacerých formátoch: v skupinách, individuálne a digitálne

Duchovno

Vytvárame priestor na modlitbu, stíšenie sa a osobnú reflexiu

Aktivity

Pravidelné voľnočasové aktivity s pridanou hodnotou pre deti a mládež, doma i v zahraničí

Komunita

Sme súčasťou medzinárodnej komunity Regnum Christi a ponúkame medzinárodný networking a zaujímavé skúsenosti

Táto pomoc nám pomôže pokryť náklady s fungovaním našej kancelárie a zabezpečiť techniku, športové potreby a iné pomôcky na aktivity vďaka ktorým neustále dokážeme pripravovať a vylepšovať detský, mládežnícky a rodinný program.

Otec Štefan Kavecký z rehole Legionárov Krista je duchovným správcom nášho spoločenstva, usiluje sa nás sprevádzať na takmer všetkých aktivitách a je nám k dispozícií na rozhovor alebo modlitbu. Podporou tejto oblasti pomôžete pokryť jeho rehoľnej komunite, ktorá žije z milodarov, bežné životné náklady, ako napríklad zdravotné poistenie, jedlo, oblečenie alebo benzín. 

Našim cieľom je aktívne sa zapájať do existujúcich a vytvárať nové projekty kde môžeme slúžiť druhým. Vďaka podpore tejto oblasti umožníte účasť pre mnohodetné a sociálne slabšie rodiny na aktivitách a podporíte dobročinné udalosti a výzvy do ktorých sa ako spoločenstvo pravidelne zapájame.
Bez dobrovoľníkov a lídrov by sme nemohli realizovať viaceré projekty a preto sa snažíme umožniť im zúčastňovať sa na vzdelávacích podujatiach a vytvárať pre nich priestor na spoločné stretávanie sa – teambulding.
V súčasnosti máme v používaní priestor na Pribišovej ulici v Bratislave, ktorý sa skladá z dvoch miestností. Využívame ho na stretávanie tímov, stretká ale aj mnohé iné spoločenské akcie. Dary by nám umožnili ho zveľadiť a v prípade potreby aj rozšíriť a vytvoriť tak priestor pre nás všetkých.
Od novembra 2022 pracuje na plný úväzok pre spoločenstvo jeden zamestnanec, ktorý má na starosti komunikáciu, koordináciu a prípravu aktivít,  starostlivosť o dobrovoľníkov, financovanie spoločenstva a rozvoj služby spoločenstva. V budúcnosti ak by nám to situácia umožnila by sme chceli náš tím posilniť aj o ďalších kvalitných spolupracovníkov.

Uvedomujeme si náročnú finančnú situáciu a preto sa zaväzujeme využívať finančné prostriedky zodpovedne.  

Pre našich dobrodincov pripravujeme každoročne výročnú správu. Budete tak informovaní o finančnom hospodárení, dosiahnutých cieľoch a o uskutočnených aktivitách spoločenstva.

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť.
Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.

AKTUÁLNY STAV
(krytie mesačných nákladov, 15.5.2024)
1000€/2500€

Chcem darovať 2% z dane

Budeme radi, ak nám darujete 2% z vašich daní. Na odkaze nižšie nájdete konkrétny postup ako na to.

Podporiť cez PayPal

Ideálny spôsob ako nám poslať vašu podporu je cez platobnú bránu PayPal. Sme vám vopred vďační za všetky vaše dary.
Chcem darovať 2% z dane
Budeme radi, ak nám darujete 2% z vaších daní. Na odkaze nižšie nájdete konkrétny postup ako na to.

Chcem podporiť
Periodicita:
Prispevam na:
Výška daru:
Spôsob platby:

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Zatiaľ ste darovali
0
Potrebujeme
30 000

Ďakujeme za podporu

Výročná správa 2023

Aké projekty a aktivity sme minulý rok absolvovali? Kto všetko nám pomáha v našej službe? Ponúkame vám našu výročnú správu za rok 2023, kde sa toto všetko dozviete.

Prečítajte si o našom združení a zoznámte sa s top projektami, za ktorými stojí náš tím. Príjemné čítanie!

Návrat hore