Regnum Christi

Kontakt

Koordinačný team

Samuel Lukačovský

Je otcom dvoch dcér a súčasťou manželských stretiek Regnum Christi. Pri smerovaní spoločenstva nám pomáha svojim rodinným pohľadom. Jeho silnými stránkami sú rozvaha, vytrvalosť a cieľavedomosť.

Otec Andres Cuellar

Má mnohé skúsenosti z komunít Regnum Christi v Mexiku i Ríme. Je ochotný a vždy dostupný pre nové ale už aj zabehnuté projekty. Pripravuje pre nás grafiku a dizajn, pomáha nám so spravovaním sociálnych sietí.

Imrich Petkáč

Je zamestnancom pre spoločenstvo na plný úväzok. Koordinuje prípravu aktivít a komunikáciu. Stará sa spolu s ostatnými o financie, účtovníctvo, back-office, právne poradenstvo. Je súčasťou Power tímu a má rád folklór.

Otec Štefan Kavecký

Je prvým slovenským Legionárom Krista. Jeho silnými stránkami sú pracovitosť, otvorenosť  a vie nás vždy povzbudiť pri problémoch. Spolu s o. Andresom nás duchovne sprevádzajú a navzájom sa dopĺňajú.

Kontaktné údaje

Názov organizácie: Občianske združenie RCSK

IČO: 53163966

Sídlo: Dlhé diely II 3630/13, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

Email: rcsk@arcol.org

Číslo účtu: SK81 8330 0000 0025 0200 7711

Scroll to Top