fbpx

Regnum Christi

Regnum Christi pre vás

Životný štýl v ktoromkoľvek z jeho povolaní sa rodí z osobného stretnutia s Kristom, ktorý ho spolu s ostatnými pozýva žiť poslanie a sprítomňovať Kráľovstvo. Objav aj ty aktivitu pre teba.

Klub mladých

Program zameraný pre deti a mladých

Klubový tím pozostáva z mladých ľudí, ktorí organizujú stretká, poobedia spoločenských hier, filmové večery, táborové dni a viaceré príležitostné aktivity (ako napríklad farský ples) počas školského roka. Za každou z aktivít stoja zodpovední lídri, ktorí majú na starosti koordináciu a usporiadanie konkrétnych podujatí. Spoločne tento tím tvorí svojou ucelenou ponukou podujatí priestor pre osobný a duchovný rast účastníkov.

Starajú sa tiež o chod priestoru na Dlhých Dieloch, ktorý vďaka ich službe môžu využívať všetky tímy na prípravu a organizáciu aktivít. Vďaka ľuďom v tomto tíme ponúka Regnum Christi atraktívny program pre deti a mládež v mestskej časti Karlova Ves a jej okolí.

Najväčším podujatím v roku, ktoré pripravuje tento tím je bezpochyby prímestský tábor. Letného podujatia sa zúčastňuje viac ako 100 detí a vyše 30 dobrovoľníkov. Na tábore je každoročne pripravovaný jedinečný program na zvolenú tému ako napríklad Narnia, Shrek a Cestovanie časom. Je to denný tábor, ktorý je medzi mladými veľmi obľúbený a ponúka možnosť mládeži na sebarealizáciu sa v oblasti služby animátorstva pre deti.

POWER tábory (ECyD)

Chlapčenské tábory pre 10-15 ročných a POWER+ aktivity pre 15-18 ročných.

Organizácia POWER: je zoskupenie animátorov pod vedením Otca Štefana a Imricha Petkáča. Patrí do medzinárodnej organizácie kresťanskej mládeže ECyD, ktorá je pričlenená ku kongregácíi Legionárov Krista a ku hnutiu Regnum Christi. V organizácí POWER máme hlavnú víziu a to, že chceme podať mladým ľuďom pomocnú ruku na ceste k ľudskej a kresťanskej zrelosti.

Čo sa týka nášho programu, náš program ponúkame chlapcom vo veku 10 až 15 rokov. Cítime, že dospievajúci mladí ľudia potrebujú pomocnú ruku na ceste k ľudskej a kresťanskej zrelosti a chceme im ju podať. Našimi hodnotami sú skutočné priateľstvo, vytrvalosť, rozhodnosť v konaní dobra, živý vzťah k Bohu a jeho zdieľanie. Kladieme dôraz na získanie pozitívnych skúseností formujucich priateľstvo, vlastnej identity, schopnosti vytrvať vo vlastných rozhodnutiach, katolíckej viery a jej zdieľania.

Manželské stretnutia​

Mesačné stretnutia manželských párov

Naše stretko spája manželské páry z celej Bratislavy, ktorí majú túžbu vytvárať spoločenstvo s inými rodinami. Stretávame sa pravidelne 1x do mesiaca pod vedením o.Štefana Kaveckého. Tieto stretká sú zamerané na formáciu v manželstve, výchovu detí a duchovný rast. Okrem týchto pravidelných stretnutí sa snažíme aj neformálne utužovať spoločenstvo, prostredníctvom spoločných výletov a vzájomných návštev.

Chceme vytvárať priestor pre mladé manželské páry a rodiny, kde môžu vytvárať spoločenstvo, zdieľať svoje problémy bežného a ale aj duchovného života, odovzdávať si skúsenosti a navzájom sa podporovať v spoločnej ceste – manželstve. Zároveň je to aj možnosť vzdelávať sa vo viere a rásť spoločne vo vzťahu s Bohom.

Aurora (ECyD girls)

Aktivity pre dievčatá vo veku 14-17 rokov.

Vďaka nášmu tímu máme možnosť rásť v spoločnosti, ktorá nám je podobná, blízka a práve o to sa chceme podeliť s mladými dievčatami v novom programe ECyD girls. ECyD girls je program, ktorý vznikol ako miesto pre mladé dievčatá, ženy s príležitosťou na osobný rast, sebapoznanie a vytváranie nových priateľstiev.

Chceme aby účastníčky spoločne s nami zažili nezabudnuteľné zážitky a kvalitne strávený čas. V rámci programu sa tiež snažíme o prípravu športových a tvorivých aktivít. Našim cieľom je vytvoriť priestor a aktivity, kde sa mladá žena vždy rada vráti, bude mať mnoho priateľov a odíde vždy s niečím naviac.

Ak Vás táto aktivita zaujala a chcete sa stať jej súčasťou neváhajte a sledujte naše príspevky a už čoskoro Vám predstavíme kalendár dievčenských ECyD girls aktivít.

Otvorené aktivity​

Pravidelné stretnutia po sv. omši na Dlhých dieloch v stredu o 19:00. Príď sa porozprávať a spoznať nás.

Ak hľadáte príležitosť na duchovný rozhovor, radu alebo sa chcete dozvedieť o spoločenstve Regnum Christi viac neváhajte a príďte na sv. omšu každú stredu o 19:00 do kostola Narodenie Panny Márie na Dlhých Dieloch. Po skončení omše Vás pozývame na stretnutie do našich priestorov na Pribišovej ulici číslo 8.

Túžime potom, aby naša komunita bola pre Vás miestom prijatia a aby ste sa v nej cítili príjemne. Preto ak by ste sa s nami chceli stretnúť v iný deň prosím neváhajte nám napísať na email rcsk@arcol.org. Tešíme sa na stretnutie s tebou.

Charitatívne podujatia​

Máš aj ty túžbu pomáhať druhým?

Ako spoločenstvo v službe nádejí sa aktívne zapájame aj pri poskytovaní duševnej a duchovnej a inej podpory a organizujeme rôzne charitatívne podujatia . Pravidelne pripravujeme eventy so zameraním sa na pomoc tým, ktorí sú v núdzi a ktorí našu pomoc potrebujú.

V minulosti sme organizovali napríklad podujatie s názvom Akcia kilo, kde dobrovoľníci zbierali od darcov potraviny, ktoré sme následne poskytli chudobným, aktívne sme sa tiež zapojili do výzvy krabica lásky a ako spoločenstvo sme v roku 2022 navštívili dom sestier Matky Terezy a pomohli s prípravou obedu a i Vianočného večierku pre ľudí bez domova

Našim cieľom je pomôcť ľuďom žiť plnší a duchovný život, a prispieť tak k šíreniu dobra vo svete. Ak sa chcete pridať aj vy ku týmto aktivitám a pomáhať druhým neváhajte nám napísať na email rcsk@arcol.org

Návrat hore