fbpx

Regnum Christi

Duchovná rodina

Duchovná rodina Regnum Christi je zložená z veriacich laikov, z rehoľnej kongregácie Legionárov Krista, Spoločnosti apoštolského života zasvätených žien Regnum Christi a Spoločnosti apoštolského života zasvätených mužov Regnum Christi. 

Každý v súlade so svojím životným stavom a povolaním prispieva svojou osobitnou identitou k dobru a obohateniu všetkých. Jednotlivé povolania sa navzájom v poslaní dopĺňajú, podporujú a vážia si vlastný špecifický prínos iných.

Sme duchovná rodina a spoločenstvo apoštolov.

Ježiš Kristus ma volá…

Kňazi Legionári Krista

Svojím kňazským stavom sprítomňujú Krista Kňaza a Dobrého Pastiera prostredníctvom kázania, vysluhovania sviatostí a duchovného sprevádzania. V jednote so všetkými spolupracujú na všestrannej formácii spoločenstva a sprevádzajú apoštolské iniciatívy.

Zasvätené ženy

Členky Spoločnosti apoštolského života zasvätených žien Regnum Christi prispievajú svojou ženskou identitou a darom svojho laického zasvätenia skrze úplné a výhradné odovzdanie sa Kristovej láske k sprítomňovaniu Božieho kráľovstva a podporujú a strážia spoločenstvo. 

Zasvätení muži

Poskytujú dar laického a svetského zasvätenia svojou dobročinnosťou, dostupnosťou a radosťou zo služby Regnum Christi, Cirkvi a ľuďom. 

Laickí členovia

Laici sprítomňujú Krista vo svete a usilujú sa o evanjeliovú premenu časných skutočností, a to predovšetkým v rodinnom, pracovnom a spoločenskom živote.
Návrat hore