Regnum Christi

Cover-2
Cover-3
Cover-1
previous arrow
next arrow

VITAJTE

Sme Regnum Christi

Regnum Christi je súčasťou katolíckej cirkvi. Naše motto Príď Kráľovstvo Tvoje, druhá prosba modlitby Otče Náš, vyjadruje našu silnú túžbu o sprítomnenie Božieho kráľovstva a spôsobu života prvých kresťanských komunít.

Naša ponuka

Čo robíme

Regnum Christi vytvára priestor a príležitosť k hľadaniu Ježiša Krista a sprevádza na ceste viery, krok za krokom a s radosťou. Presne tam kde sa teraz nachádzaš sa táto cesta môže začať.

Stretnutie so živým Kristom

Stretáme sa s Kristom preto aby bol v strede našich životov a aby sme aj my milovali ako On a to čo On a nech sme stále s Ním cez Jeho slovo, sviatosti a modlitbu.

Spoločná misia

Sme otvorená duchovná rodina a chceme, aby sa u nás ľudia cítili prijatí a sprevádzaní, aby objavili Kristovu lásku a aby sa mohli dať svoje talenty do služby.

Sprevádzanie

Sprevádzame každého jedného v osobnom nasledovaní Krista v konkrétnych podmienkach a okolnostiach života na ceste k plnosti vlastného povolania. Vzájomne sa podporujeme ako bratia a sestry, Ježišovi učeníci a apoštoli.

Apoštolát

Zo stretnutia s Kristom a zo skúsenosti jeho lásky sa rodí túžba podeliť sa o túto lásku ďalej. Láska sa delením posilňuje.

Staňte sa aktívnou súčasťou poslania Regnum Christi

Našou úlohou je vytvárať alebo podporovať stretnutia, programy, projekty kde vzniká priestor na spoznanie a prijatie Evanjelia ako kompasu pre vlastný život a ako zvereného pokladu, s ktorým sa máme podeliť. 

Chcete zostať s nami v kontakte? Neváhajte vyplniť krátky formulár.

Máte záujem odoberať náš newsletter?

Scroll to Top