Regnum Christi

Cover3
cover2
cover1
previous arrow
next arrow

VITAJTE

Sme Regnum Christi

Regnum Christi je súčasťou katolíckej cirkvi. Naše motto Príď Kráľovstvo Tvoje, druhá prosba modlitby Otče Náš, vyjadruje našu silnú túžbu o sprítomnenie Božieho kráľovstva a spôsobu života prvých kresťanských komunít.

Naša ponuka

Čo robíme

Regnum Christi vytvára priestor a príležitosť k hľadaniu Ježiša Krista a sprevádza na ceste viery, krok za krokom a s radosťou. Presne tam kde sa teraz nachádzaš sa táto cesta môže začať.

Stretnutie so živým Kristom

Stretáme sa s Kristom preto aby bol v strede našich životov a aby sme aj my milovali ako On a to čo On a nech sme stále s Ním cez Jeho slovo, sviatosti a modlitbu.

Spoločná misia

Sme otvorená duchovná rodina a chceme, aby sa u nás ľudia cítili prijatí a sprevádzaní, aby objavili Kristovu lásku a aby sa mohli dať svoje talenty do služby.

Sprevádzanie

Sprevádzame každého jedného v osobnom nasledovaní Krista v konkrétnych podmienkach a okolnostiach života na ceste k plnosti vlastného povolania. Vzájomne sa podporujeme ako bratia a sestry, Ježišovi učeníci a apoštoli.

Apoštolát

Zo stretnutia s Kristom a zo skúsenosti jeho lásky sa rodí túžba podeliť sa o túto lásku ďalej. Láska sa delením posilňuje.

Staňte sa aktívnou súčasťou poslania Regnum Christi

Našou úlohou je vytvárať alebo podporovať stretnutia, programy, projekty kde vzniká priestor na spoznanie a prijatie Evanjelia ako kompasu pre vlastný život a ako zvereného pokladu, s ktorým sa máme podeliť. 

Chcete zostať s nami v kontakte? Neváhajte vyplniť krátky formulár.

Máte záujem odoberať náš newsletter?

Scroll to Top