fbpx

Regnum Christi

Kristus-Kral_3
Vianocna-vecera_10
Vianocny-turnaj_12
POWER-Krakov_2
previous arrow
next arrow

VITAJTE

Sme Regnum Christi

Regnum Christi je súčasťou katolíckej cirkvi. Naše motto Príď Kráľovstvo Tvoje, druhá prosba modlitby Otče Náš, vyjadruje našu silnú túžbu o sprítomnenie Božieho kráľovstva a spôsobu života prvých kresťanských komunít.

Ježiš Kristus
Kráča ľuďom v ústrety
Zjavuje im svoju lásku
Zhromažďuje ich
Posiela ich
Sprevádza ich
Spolupracuje s nimi
Ježiš Kristus
Kráča ľuďom v ústrety
Zjavuje im svoju lásku
Zhromažďuje ich
Formuje ich
Posiela ich
Sprevádza ich
Spolupracuje s nimi

Náš kalendár

Naša ponuka

Čo robíme

Regnum Christi vytvára priestor a príležitosť k hľadaniu Ježiša Krista a sprevádza na ceste viery, krok za krokom a s radosťou. Presne tam kde sa teraz nachádzaš sa táto cesta môže začať.

Stretnutie so živým Kristom

Stretáme sa s Kristom preto aby bol v strede našich životov a aby sme aj my milovali ako On a to čo On a nech sme stále s Ním cez Jeho slovo, sviatosti a modlitbu.

Spoločná misia

Sme otvorená duchovná rodina a chceme, aby sa u nás ľudia cítili prijatí a sprevádzaní, aby objavili Kristovu lásku a aby sa mohli dať svoje talenty do služby.

Sprevádzanie

Sprevádzame každého jedného v osobnom nasledovaní Krista v konkrétnych podmienkach a okolnostiach života na ceste k plnosti vlastného povolania. Vzájomne sa podporujeme ako bratia a sestry, Ježišovi učeníci a apoštoli.

Apoštolát

Zo stretnutia s Kristom a zo skúsenosti jeho lásky sa rodí túžba podeliť sa o túto lásku ďalej. Láska sa delením posilňuje.

Návrat hore