fbpx

Regnum Christi

BAŠ 2023 (Bratislavská animátorská škola)

Počas víkendu 3. až 5. februára sme mali možnosť participovať na víkendovom programe Bratislavskej animatorskej školy s nosnou témou práca s deťmi. 

Pod vedením o. Štefana sme vytvorili v spoločenstve Regnum Christi tím 6 ľudí a pre účastníkov pripravili zaujímavé prezentácie na témy bezpečné prostredie, myslenie detí, hry na aktivitách, pozývanie na podujatia, duchovný rozmer aktivít, celoročné aktivity a mnohé iné. Okrem toho sme tiež mohli spoločne sláviť sv. omšu a adoráciu spolu s budúcimi animátormi z našej diecézy. 

Aby víkendový program nebol iba o teoretických poznatkoch oslovili sme na spoluprácu organizáciu Úsmev ako dar a  budúcim animátorom umožnili  pripraviť sobotný poobedný program pre účastníkov z Centra pre deti a rodiny Trnava.  Bol to čas ktorý si užili deti a aj my a sme vďační, že sa táto spolupráca podarila. 

Ďakujeme za pozvanie a možnosť byť účastní na tomto vikende Centru prijatia ACM Vinica a prajeme veľa úspechov pri projekte BAŠ.

Návrat hore