fbpx

Regnum Christi

Športový deň

Sobotu 4. februára naši animátori pripravili táborový deň. Miestom konania bola telocvičňa na Karloveskej 32, kde sa koná aj letný prímestský tábor. V tomto duchu sme sa snažili viesť atmosféru celého dňa, teda sa vrátiť do časov táborových, zahrať sa a zaspomínať si naň, ale predovšetkým byť spolu, opäť sa stretnúť a vytvoriť jedno spoločenstvo.  Témou dňa bol príbeh starozákonného Dávida, ktorý bol vybraný na boj proti Goliášovi, aby ochránil národ Izraelitov. Tento príbeh sme si sprítomnili v scénkach a aj v niektorých hrách. Deti boli rozdelené do 4 skupín, na ktorých čele stáli udatní muži z animátorských radov, aby sme sa aj takýmto spôsobom priblížili k vojsku, ktoré stálo proti Dávidovi. Hlavnou doobednou aktivitou bola tzv. Veľká Hra, kde deti bežali naprieč celou telocvičňou a naspäť, aby získali body pre svoju skupinku, avšak v ceste im stáli animátori – chytači a vybíjači. Po náročnej a vyčerpávajúcej hre nastal obed vo forme bagiet na americký spôsob, ktoré pripravovali animátori. Poobedný program začal p. Andrés s biblickým kvízom, po ktorom nasledovali stanoviská a detské hry ako rybár, indiánska palička a iné. Tentokrát nedominoval v rámci poobedia futbal, ale to nevadí, nakoľko na tábore si ho užijeme do sýta. Deň ukončil program v skupinkách a následné vyhodnotenie dňa. Deti získali aj vecné ceny vo forme krížiku, alebo desiatku ruženca na ruku.
Návrat hore