fbpx

Regnum Christi

Otvorené dvere v marci

V sobotu 16. marca traja zo spoločenstva Regnum Christi, pozývali ľudí, ktorí prechádzali Michalskou ulicou vstúpiť do Kaplnky sv. Kataríny a chvíľu sa pomodliť. Väčšina bola prekvapená z tohto pozvania, viacerí sa tvárili, že pozvanie nepočuli a išli ďalej, niektorí slušne odmietli a iných zlákali otvorené dvere kaplnky, ktorá býva zväčša zavretá. Vošli dnu, niektorí zapálili sviečku za niekoho, iní sa v tichu pomodlili a iní si kaplnku odfotili a išli ďalej. Na záver našej aktivity sme mali svätú omšu, tiež s otvorenými dverami aj počas nej vošlo niekoľko ľudí a chvíľu pobudli v atmosfére najstaršej gotickej kaplnky v Bratislave.

Návrat hore