fbpx

Regnum Christi

Misia Michalská november

V sobotu, dňa 18. novembra, sa na Michalskej ulici v Bratislave v kaplnke sv. Kataríny uskutočnila aktivita s názvom “Otvorené Dvere”. Miestni obyvatelia a návštevníci získali príležitosť vstúpiť do tohto pokojného miesta, ktoré má obvykle zavreté dvere. Cieľom aktivity bolo pozvať ľudí do kaplnky, aby sa mohli stíšiť, zapáliť sviečku a za niekoho sa pomodliť alebo sa iba tak pozrieť na najstaršiu gotickú kaplnku v Bratislave. Na konci aktivity horelo približne 60 sviečok, každá so svojím významom a príbehom a možno modlitbou vyslanou do neba. Pred zatvorením kaplnky sme sa spoločne pomodlili za všetky úmysly a ľudí, ktorí boli v kaplnke. Dvere Kaplnky sv. Kataríny sa snažíme otvárať aspoň raz za mesiac a svojím pozvaním, vytvoriť pre okoloidúcich priestor na modlitbu a ticho. Reakcie sú od nezáujmu, cez turistický zážitok až po nájdenie pokoja. Najbližšie termíny sa nachádzajú aj v našom online kalendári.

 

#kaplnka #modlitby #spoločenstvo #Bratislava #OtvorenéDvere

 

Návrat hore