fbpx

Regnum Christi

Krížová cesta

V sobotu 5.3. sme sa stretli v neďalekej Marianke a spoločne sa modlili pobožnosti krížovej cesty. Témou pobožnosti bol čas a uvedomenie si jeho dôležitosti.

Počas pôstneho obdobia sa pripravujeme na obdobie Veľkej noci a jednou zo sprievodných aktivít je aj modlitba pobožnosti krížovej cesty. Po stretnutí ráno o deviatej sme sa spoločne privítali a pobrali sa k prvému zastaveniu. Každé zastavenie nám umožnilo odkryť nové hĺbky našej viery a uvedomiť si, akú dôležitú úlohu zohráva čas v našom živote. Počas cesty medzi jednotlivými zastaveniami sme sa spoločne modlili bolestný ruženec. Po skončení modlitby sme sa spoločne vydali na raňajky a kávu, ktoré nás posilnili nielen fyzicky, ale aj duševne. Bola to pre nás príležitosť na spoločné rozhovory a zdieľanie.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné pôstne aktivity, ktoré nám pomôžu pripraviť sa na najväčší sviatok v roku. Ak by si sa chcel pripojiť k nám a prežiť krásne a duchovne obohacujúce chvíle, neváhaj si pozrieť náš pôstny program na sociálnych sieťach. Verím, že spoločne môžeme objaviť nové hĺbky našej viery a pripraviť sa na Veľkú noc s plným srdcom a radosťou.

Návrat hore