fbpx

Regnum Christi

Vianoce v centre Betlehem

V sobotu 9.12.2023 malá skupina animátorov spolu s otcom Štefanom pripravila vianočný program pre deti v centre Betlehem v Petržalke u sestier Matky Terezy. Ráno o desiatej sa začalo divadelným vystúpením detí, kde hrali príbeh o narodení Ježiška. Po záverečnom potlesku sa deťom predstavili animátori a všetci sa rozdelili do skupiniek. V jednej sa kreslilo a lepilo, v druhej sa hralo puzzle a maľovalo na tvár a v tretej boli kreatívne dielne a vianočný kvíz. Popri tom bol otec Štefan k dispozícii rodičom detí, či už na spoveď alebo rozhovor. Neskôr sa všetci usadili ku stolom a najedli sa obeda, ktorý navarili milé sestričky. Po obede deti navštívil aj svätý Mikuláš, ktorý im na cestu domov priniesol vianočné balíčky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili pri príprave a realizácii programu, či balení balíčkov a aj sestrám za ochotu a pozvanie do centra Betlehem.

Bohu vďaka za požehnaný čas.

Návrat hore