fbpx

Regnum Christi

Spoločenské hry jún

Túto nedeľu sa konalo Popoludnie spoločenských hier v klube. Tradičná nedeľná akcia mala svoj posledný termín v tomto školskom roku, avšak pokračovať budeme aj od septembra. Deti sa bavili a animátori spolu s nimi. Dominantnou hrou bol tento krát ping-pong, ten hrali všetky deti a aj niektorí animátori. Zároveň treba dodať, že sa táto hra aj hrala najdlhšie, možno až polovicu celého trvania akcie hral niekto stolný tenis. Nebolo to však jedinou hrou, ktorú sme hrali. Páter Andrés vysvetlil deťom Sabotéra, avšak jednu jedinú hru ktorú hrali deti s ním nevyhral, a to bol v úlohe trpaslíka. Ďalšou hrou bolo deťmi obľúbené Mestečko Palermo. Svoju šikovnosť v tejto hre ukázal z detí najmä Matthias a z animátorov Anne. Bolo jasné, že práve oni sú najobávanejšími hráčmi. Paradoxom je, že to bol práve páter Andrés, ktorý vyhral 3 zo 4 hier. Poslednou hrou bolo kalčeto, ktoré tento krát hrali výlučne deti.
Návrat hore