fbpx

Regnum Christi

Vianočná radosť v centre Betlehem

Aj tento rok sme sa na podnet pátra Štefana rozhodli spríjemniť predvianočné chvíle núdznym v dome Betlehem pri poobedí spoločenských hier. Poobedie sme začali hrou “BINGO”, počas ktorej hráči získavali za správne riešenia malé odmeny pre potešenie tela i duše (keksíky, čokolády, náramky, ružence…). Druhou hrou v programe bola hra “AKTIVITY”, obyvatelia centra sa rozdelili do skupín a súťažili v tímoch. Víťazný tím samozrejme neminula sladká odmena, pričom táto hra bola vo veľkej miere sprevádzaná smiechom (keďže sa hrala hlavne pantomíma). Celá akcia prebehla v priateľskom duchu a my sme so stretnutia odišli povzbudení nefalšovanou radosťou aj z maličkostí (drobností, úsmevov, rozhovorov a vianočných prianí). Buďme teda aj naďalej (nielen v čase adventu) všetci otvorení a ochotný pomôcť tým, čo to potrebujú, povzbudiť zarmútených a zaujímať sa o osamelých. Nech nám teda aj v tomto pomáha Božia milosť!

Všetkým prajeme požehnané sviatky plné pokoja a radosti!

 

Návrat hore