fbpx

Regnum Christi

Otec Andres gratulujeme!

V nedelu 23. aprila sme oslavovali prvé výročie kňazskej vysviacky nášho skvelého duchovného otca, otca Andreasa. Otec Andreas je pre nás veľkým vzorom, pretože sa aktívne zapája do mnohých aktivít a pomáha nám v našom duchovnom raste. 

Otec Andreas je aktívny v chlapčenských POWER aktivitách, dievčenských ECyD Aurora aktivitách, aktivitách organizácie Úsmev ako dar a aktivitách klubového tímu. Jeho snaha a nadšenie nás inšpiruje a pomáha nám rásť v našom vzťahu s Bohom. 

Otec Andreas nám ukazuje, že kňazstvo je niečo veľké a krásne, a že Boh sa stará o nás vždy a všade. Jeho príklad a múdrosť nás povzbudzujú k tomu, aby sme sa snažili byť lepšími veriacimi a ľuďmi.

Veríme, že otec Andreas bude mať ešte mnoho krásnych a požehnaných rokov ako kňaz. Ďakujeme ti, otec Andreas, že si tu pre nás a že nás vedieš na ceste k nášmu nebeskému Otcovi. Blahoželáme ti k tvojmu prvému výročiu kňazskej vysviacky a prajeme ti veľa požehnaných rokov!

Návrat hore