Regnum Christi Slovensko

Spiritualita RC

Slovo spiritualita sa dnes používa v mnohých významoch a kontextoch od Východu až po Západ. V širšom zmysle slova spiritualita opisuje osobné vnímanie a zaobchádzanie človeka s tým, čo sa ho presahuje.

Kresťanská spiritualita, by sa dala opísať ako cesta k Bohu, ktorá sa skladá z dvoch častí: mystika a askéza. Pod mystikou rozumieme všetko, to čo Boh slobodne daruje človeku, aby mu na tejto ceste pomohol, pod askézou sa skrýva to, čo robí človek z vlastného úsila, aby sa dostal k Bohu. Počas stáročí boli v rôznych duchovných rodinách inšpirované rôzne spôsoby tohto úsilia a tak hovoríme o benediktínskej, františkánskej, dominikánskej, ignacianskej … spiritualite o dôveryhodnosti týchto ciest svedčia veľkí svätí, ktorí pochádzajú z týchto duchovných rodín.

Duchovná cesta, ktorú ponúka Regnum Christi je zakotvená v láske. Keď nám Kristus dal spoznať lásku, ktorá horí v jeho Srdci, pozval nás zároveň milovať Jeho a tiež všetko, čo On miluje: Otca, ktorý ho posiela vykúpiť nás; Najsvätejšiu Pannu Máriu, jeho a našu matku; Cirkev, svoje mystické telo; pápeža; ľudí, jeho bratov, za ktorých kladie svoj život; svoju vlastnú duchovnú rodinu Regnum Christi, teda tých bratov a sestry, s ktorými zdieľame cestu.

Ďalšími charakteristikami spirituality Regnum Christi budovanie vzťahu s Duchom Svätým, ktorý je architektom nášho nasledovania Krista a apoštolskej služby. Ďalej sa snažíme udržiavať rovnováhu medzi modlitbou, duchovným životom a činnosťou. Čas vnímame ako dar daný od Boha a chceme ho využiť na objavenie Pánovej vôle a uskutočňovanie nášho povolania. Neodmysliteľnou súčasťou našej cesty k Pánovu je liturgický život a Eucharistia.

Čnosti na ktoré vnímame ako podstatné a na ktoré sa snažíme zamerať sú láska k blížnym, viera, nádej, pokora, úprimnosť. Veľmi oceňujeme ľudské a sociálne čnosti, pretože Ježiš Kristus svojím vtelením priniesol dôstojnosť všetkému ľudskému ako “nový človek” (porov. Kol 3, 10). Preto sa vždy snažíme konať rozvážne, plníme naše povinnosti a rozvíjame našu inteligenciu, vôľu a city.

.

Scroll to Top