Regnum Christi Slovensko

O nás

História

Kongregácia Legionárov Krista vznikla už pred viac ako 70 rokmi v hlavnom meste Mexika a o 15 rokov neskôr bola založená aj duchovná rodina Regnum Christi. V roku 1970 bola založená ECYD (Educación, Cultura y Deporte – Vzdelávanie, Kultúra a Šport) detská a mládežnícka organizácia, ktorá funguje dodnes aj na území Slovenskej republiky. Na území Slovenskej republiky Regnum Christi funguje od roku 1997 a venuje sa rodinám, deťom a mládeži. 

Spiritualita

Duchovná cesta ponúkaná v Regnum Christi je založená na láske, ktorá nás vedie k spojeniu s Kristom a láske k blížnym. Táto spiritualita zahŕňa budovanie vzťahu s Duchom Svätým, rovnováhu medzi modlitbou, duchovným životom a každodennými činnosťami. Dôležité čnosti sú láska k blížnym, viera, nádej, pokora a úprimnosť. 

Poslanie Regnum Christi

Duchovná cesta, ktorú ponúka Regnum Christi, je zameraná na budovanie vzťahu s Ježišom Kristom a sprevádzanie iných na ceste k nemu.Ježiš Kristus nás pozýva k spolupráci na jeho poslaní šírenia Evanjelia a lásky k blížnym a sprevádza nás na tejto ceste svojimi vnuknutiami a pomocou.

Vízia

Vytvárame a podporujeme spoločenstvá, ktoré sú otvorené hlásaniu Evanjelia a plnšiemu prežívaniu kresťanského života, a usilujeme sa o autentickú kresťanskú lásku ako základ pre naše skutky a motiváciu v službe.

Scroll to Top