Regnum Christi Slovensko

Naša vízia

Naše presvedčenia sú, že ľudia našich časov, potrebujú počuť dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi spôsobom, ktorému sú schopní rozumieť; a že k prijatiu a životu podľa Evanjelia je potrebné spoločenstvo veriacich a preto vytvárame a sprevádzame alebo podporujeme už existujúce spoločenstvá a platformy, ktoré majú za cieľ hlásanie Evanjelia alebo prispievajú k plnšiemu prežívaniu kresťanského života.

Snažíme sa o prežívanie autentickej kresťanskej lásky, ktorá musí byť základným kritériom v spoločenstve, v službe, pre tých, ktorí vykonávajú službu autority a skutočnou motiváciou našich činov. Tento postoj sa prejavuje aj v neustálom počúvaní a rozlišovaní znamení času, v kreativite a iniciatíve v evanjelizačných plánoch, v entuziazme a v odvahe.

Scroll to Top