Regnum Christi Slovensko

Poslanie RC

Naše spoločenstvo pochádza od a smeruje k Ježišovi Kristovi. Jeho srdce horí láskou k ľuďom a vychádza nám v ústrety. Mnohými cestami sa k nám približuje a zjavuje nám svoju lásku, či už cez druhých ľudí, prírodu, duchovné zážitky, v modlitbe, vo sviatostiach… Zhromažďuje tých, ktorí prežili dotyk jeho lásky a vytvára spoločenstvo medzi nami. Rôznymi výzvami, životnými problémami, ťažkosťami, ale aj úspechmi nás formuje, aby sme mali pochopenie pre ľudí ku ktorým nás chce poslať. Poslanie, ktoré zanechal apoštolom, choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium zveruje aj nám a posiela nás vhodnými spôsobmi šíriť jeho lásku a jeho Kráľovstvo. Nenecháva nás samých na tejto ceste, sprevádza nás svojimi vnuknutiami, obnovuje našu silu a pomáha nám vydržať, keď sa nedarí. Spoluprácou na jeho poslaní v nás silnie láska k Nemu i k blížnym.

Charizma Regnum Christi sprítomňuje Pána, ktorý aj dnes povoláva do služby Evanjelia.

Scroll to Top