Regnum Christi Slovensko

Manželské stretnutia

Rodinne-stretnutia

Naše stretko spája manželské páry z celej Bratislavy, ktorí majú túžbu vytvárať spoločenstvo s inými rodinami.  Stretávame sa pravidelne 1x do mesiaca pod vedením o.Štefana Kaveckého. Tieto stretká sú zamerané na formáciu v manželstve, výchovu detí a duchovný rast. Okrem týchto pravidelných stretnutí sa snažíme aj neformálne utužovať spoločenstvo, prostredníctvom spoločných výletov a vzájomných návštev. 


Chceme vytvárať priestor pre mladé manželské páry a rodiny, kde môžu vytvárať spoločenstvo, zdieľať svoje problémy bežného a ale aj duchovného života, odovzdávať si skúsenosti a navzájom sa podporovať v spoločnej ceste – manželstve. Zároveň je to aj možnosť vzdelávať sa vo viere a rásť spoločne vo vzťahu s Bohom. 

Scroll to Top