Regnum Christi Slovensko

Klub mladých

Klubový tím pozostáva z mladých ľudí, ktorí organizujú stretká, poobedia spoločenských hier, filmové večery, táborové dni a viaceré príležitostné aktivity (ako napríklad farský ples) počas školského roka. Za každou z aktivít stoja zodpovední lídri, ktorí majú na starosti koordináciu a usporiadanie konkrétnych podujatí. Spoločne tento tím tvorí svojou ucelenou ponukou podujatí priestor pre osobný a duchovný rast účastníkov. 

 

Starajú sa tiež o chod priestoru na Dlhých Dieloch, ktorý vďaka ich službe môžu využívať všetky tímy na prípravu a organizáciu aktivít. Vďaka ľuďom v tomto tíme ponúka Regnum Christi atraktívny program pre deti a mládež v mestskej časti Karlova Ves a jej okolí. 

 

Najväčším podujatím v roku, ktoré pripravuje tento tím je bezpochyby prímestský tábor. Letného podujatia sa zúčastňuje  viac ako 100 detí a vyše 30 dobrovoľníkov. Na tábore je každoročne pripravovaný jedinečný program na zvolenú tému ako napríklad Narnia, Shrek a Cestovanie časom. Je to denný tábor, ktorý je medzi mladými veľmi obľúbený a ponúka možnosť mládeži na sebarealizáciu sa v oblasti služby animátorstva pre deti. 

Scroll to Top