fbpx

Regnum Christi

Program pre žiakov Spš. sv. Vincenta de Paul

V stredu 31.5. spojili svoje sily animátorky a animátori z našej chlapčenskej POWER aktivity a dievčenskej Aurora ECyD girls aktivity a pripravili spoločne program pre približne 210 žiakov spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Pri príprave programu sme sa inšpirovali slovami sv. písma: Choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium (Mk 16,15). O 8:00 ráno nám prišli pomôcť deviataci, ktorí počas celej hry pomáhali na osemnástich stanovištiach a za čo im veľmi pekne ďakujeme. Jednotlivé triedy detí sa na začiatku hry rozdelili na skupiny a následne si každá zvolila svojho patróna. Počas hry mohli tímy na stanoviskách ako napríklad slackline, streľba z luku, kurz šéfkuchára, prvá pomoc, kurz prekladateľa, pavúčia sieť, chodenie na chodúľach a ešte mnoho iných zarábať financie za ktoré sa mohli posúvať po mape sveta (hracom pláne hry). Okrem toho tiež mohli za rozlúštenie šifier skrytých v areáli školy získavať zľavy na nákup leteniek. Cieľom hry bolo navštíviť a evanjelizovať čo najviac miest vo svete.

Hoc najlepším tímom boli vyhodnotení siedmaci hru sme ukončili opäť citátom zo sv. písma: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25,40)

Návrat hore