Regnum Christi Slovensko

Pomoc v centre Betlehem

V rámci Power+ aktivít, ktoré sa uskutočňujú každý mesiac pre chlapcov vo
veku od 15 do 18 rokov sme mali možnosť v sobotu 19.11 navštíviť dom sestier
Matky Terezy, ktoré sa starajú o ľudí bez domova a pravidelne pre nich
čistením a krájaním zeleniny na nedeľný obed a mali sme možnosť krátko sa
pomodliť aj v kaplnke. Pri práci sme mali priestor na osobné rozhovory nielen
medzi sebou, ale aj so sestrami Matky Terezy vďaka čomu sme sa mohli lepšie
spoznať a nabrať nové vedomosti o misii tejto rehole v rámci Bratislavy.
Tento zážitok bol o to silnejší, že práve pápež František si počas svojej nedávnej
návštevy na Slovensku vybral toto miesto a navštívil ho. Po podujatí sme sa
zastavili spoločne ešte na malú večeru. Bol to čas, za ktorý sme boli radi a
naučilo nás to, že aj takýmto spôsobom vieme pomáhať druhým. Veríme, že to
nebolo poslednýkrát, čo sme tam boli.

Scroll to Top