Regnum Christi Slovensko

Charitatívne podujatia

„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt. 25,40)

Podpor dobročinné projekty

Ako spoločenstvo v službe nádejí sa  aktívne zapájame aj pri poskytovaní duševnej a duchovnej a inej podpory a organizujeme rôzne charitatívne podujatia . Pravidelne pripravujeme eventy so zameraním sa na pomoc tým, ktorí sú v núdzi a ktorí našu pomoc potrebujú. 

 

V minulosti sme organizovali napríklad podujatie s názvom Akcia kilo, kde dobrovoľníci zbierali od darcov potraviny, ktoré sme následne poskytli chudobným, aktívne sme sa tiež zapojili do výzvy krabica lásky a ako spoločenstvo sme v roku 2022 navštívili dom sestier Matky Terezy a pomohli s prípravou obedu a i Vianočného večierku pre ľudí bez domova

 

Našim cieľom je pomôcť ľuďom žiť plnší a duchovný život, a prispieť tak k šíreniu dobra vo svete. Ak sa chcete pridať aj vy ku týmto aktivitám a pomáhať druhým neváhajte nám napísať na email rcsk@arcol.org 

Scroll to Top